Algemene voorwaarden

Aanmelding

 • U kunt bij Ergotherapie Verstraten terecht op verwijzing van uw huisarts of specialist. Dit is niet voor alle zorgverzekeraars noodzakelijk, maar hiermee kan de behandeling wel sneller starten.
 • U kunt ook direct bij ons terecht zonder verwijzing (DTE). In dit geval vindt eerst een korte screening plaats, alvorens de behandeling kan worden gestart.
 • Bij het eerste contact dient u zich te kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

Vergoeding ergotherapie

 • Ergotherapie wordt per kalenderjaar 10 uur vergoed vanuit de basisverzekering, inclusief de toeslag voor huisbezoeken.
 • Let op! Boven de achttien jaar geldt het verplichte eigen risico.

De declaraties zullen rechtstreeks met uw zorgverzekeraar worden geregeld.

 • Enkele zorgverzekeraars bieden extra behandeluren aan in hun aanvullende pakketten. Bekijk hiervoor uw verzekeringspolis en op: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ergotherapie#vergoeding
 • Het is uiteraard ook mogelijk de ergotherapiebehandelingen zelf te betalen. Vraag uw ergotherapeut naar de tarieven.

Afspraken afzeggen               

 • Mocht u verhinderd zijn, dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren, telefonisch of per mail, te melden bij uw behandeld ergotherapeut.

Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgemeld worden bij u in rekening gebracht, dus niet bij de zorgverzekeraar. Dit is een maatregel genomen door de overheid. Dit betekent dat u hiervoor zelf de nota ontvangt en zal moeten voldoen. Voor de tarieven wordt uitgegaan van het tarief zoals vastgesteld door uw zorgverzekeraar en de voor u gereserveerde tijd.

Privacy

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in een beveiligd elektronisch cliëntendossier. Alleen uw behandelend ergotherapeut of waarnemer kunnen deze gegevens inzien. Wanneer u toestemming geeft, kan indien noodzakelijk, uw ergotherapeut informatie verstrekken aan derden.
 • Om de behandeling zo effectief mogelijk te laten zijn, sturen wij de verslagen naar betrokkenen. U kunt toestemming geven voor mondeling en/of schriftelijk overleg via het formulier ‘Akkoordverklaring’.

Materiaal gebruik

 • Wanneer u materialen van ons te leen krijgt, gaan we ervan uit dat u hier zorgvuldig mee omgaat. Bij beschadiging of kwijtraken zijn wij genoodzaakt de kosten van het materiaal bij u in rekening te brengen.

Kwaliteit

 • De therapeuten van Ergotherapie Verstraten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici en aangesloten bij de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.
 • Daarnaast zetten zij zich in voor ontwikkeling van het beroep door deel te nemen aan kwaliteitskringen, landelijke overlegvormen (zoals Ouderen Adviesraad van Ergotherapie Nederland) en passen zij de meest recente werkwijze toe die door middel van ontwikkeling en onderzoek binnen ergotherapie bekend zijn.
 • Wij doen ons best om u de beste behandeling te geven, mocht u onverhoopt ontevreden zijn of misschien een klacht hebben, maak dit dan eerst bespreekbaar met uw ergotherapeut. In onze klachtenregeling op de website kunt u lezen welke hulp u hierna nog in kunt schakelen.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Wij kijken uit naar de samenwerking!

Hartelijke groet,

Patricia Verstraten
Ergotherapie Verstraten

Ravenstein, maart 2020