Werkwijze

Het doel van ergotherapie is om een persoon zo zelfstandig mogelijk, of naar iemands tevredenheid de dag door te laten komen. Hierbij vormen alle dagelijkse handelingen die voor u belangrijk en betekenisvol zijn het uitgangspunt. Voor iedereen ziet het dagelijks handelen er anders uit, de belemmeringen die iemand ervaart zijn voor iedereen anders en persoonlijk.  In het algemeen richt ergotherapie zich op vragen die ontstaan op het gebied van zelfverzorging, hobby’s, (vrijwilligers)werk, activiteiten in en om huis, wonen en verplaatsen. Ergotherapie richt zich op het ‘doen’ en is daarom maatwerk en persoonsgericht.

Door goed te vragen en te luisteren naar uw wensen en mogelijkheden, mee te kijken met de dagelijkse handelingen en de (on)mogelijkheden in kaart te brengen, kan ik een persoonlijk advies geven.

Tijdens de eerste afspraak bespreek ik met u uw hulpvraag en verwachtingen en neem ik uw dagindeling door. Indien mogelijk observeer ik een dagelijkse handeling, zodat ik kan zien hoe u het handelen aanpakt.

Gezamenlijk wordt een behandelplan opgesteld.

De behandelingen vinden plaats waar de handelingsvragen bestaan; meestal is dit bij u thuis. Indien u een afspraak in Gezondheidscentrum de Schaafdries wenst, is dit ook mogelijk.

‘Ik bepaal niet waar iemand aan gaat werken, dat doet de persoon zelf. Ik sta naast hen en probeer het beste uit een persoon te halen. Iedereen is wie hij is’.

‘Ik bepaal niet waar iemand aan gaat werken, dat doet de persoon zelf. Ik sta naast hen en probeer het beste uit een persoon te halen. Iedereen is wie hij is’.

Verwijzing en vergoeding

Ergotherapie wordt voor 10 uur vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Bent u aanvullend verzekerd, raadpleeg dan uw polis of deze link: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ergotherapie#vergoeding  of u in aanmerking komt voor meer uren vergoeding voor ergotherapie.

Wanneer ergotherapie aan huis gewenst is, gebeurt dit meestal op verwijzing van een huisarts of specialist.

Er is ook een mogelijkheid om via Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE) een afspraak te maken, een verwijzing is dan niet nodig. Bij aanvang van de behandeling wordt dan eerst een DTE-screening gedaan, waarbij de ergotherapeut bepaalt of de behandeling door een ergotherapeut gegeven kan worden. De behandeling kan hierna direct starten. Uw huisarts ontvangt een verslag van dit gesprek.

Lidmaatschappen:

  • Ergotherapie Nederland (EN)
  • Kwaliteitsregister Paramedici (KP)
  • Expertisegroep en stuurgroep EDOMAH (Nijmegen)
  • Adviesraad Ouderen van Ergotherapie Nederland (Utrecht)
  • EDOMAH Kenniskring Noord-Oost Brabant
  • Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie (NHPR)