‘De ergotherapeut denkt met u mee’

We krijgen regelmatig de vraag ‘wat doet een ergotherapeut nu eigenlijk?’ Dat is helemaal niet erg; we zijn er redelijk aan gewend geraakt en inmiddels werken we hard met alle ergotherapeuten aan onze beroepsbekendheid; dat er maar steeds meer mensen van het bestaan van dit prachtig beroep afweten en dat ze weten waarvoor ze bij ons kunnen aankloppen.

Uit onderzoek is gebleken dat informatie het beste onthouden wordt wanneer dit, naast het vertellen/uitleggen (auditief) ook nog nagelezen kan worden (visueel). In onze praktijk hebben we informatie op de website geplaatst maar óók op een (jawel) papieren folder. Dit wordt enorm gewaardeerd, vooral bij de wat ouder wordende mens; wij laten deze folder bij hen achter en zij (en hun familie) kunnen alle informatie nog eens rustig nalezen.

U kunt hier onze folder lezen. Maar wanneer u hieronder verder leest, krijgt u ook al een mooie indruk!

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie richt zich op alle dagelijkse handelingen die voor u belangrijk en betekenisvol zijn maar die, om welke reden dan ook, niet meer goed lukken. Ergotherapie richt zich op het ‘doen’. Samen met u en uw naaste worden de mogelijkheden bekeken op welke manier een handeling weer zo veilig, zelfstandig en naar tevredenheid uitgevoerd kan worden. Dit kan door activiteiten opnieuw aan te leren, op een andere manier uit te voeren of door gebruik te maken van hulpmiddelen.

 

Betekenisvol handelen is voor iedereen anders

Werkwijze

Door middel van een gesprek (intake) worden uw vragen over het dagelijks handelen en waar u tegenaan loopt besproken. Er wordt gevraagd naar uw activiteiten die u uitvoert en belangrijk vindt. Om u goed te kunnen adviseren kijken we mee naar uw mogelijkheden van het handelen en hóe u dit aanpakt (observatie). Zo krijgen we inzicht in uw mogelijkheden en waar u tegenaan loopt.  Ergotherapie richt zich op vragen die ontstaan op het gebied van zelfredzaamheid, (vrijwilligers)werk, vrije tijd en veiligheid in de woning.

Ergotherapie Verstraten richt zich op volwassenen en ouderen en richt zich met de behandeling oa op:

  • geheugenproblemen / vergeetachtigheid (cognitieve achteruitgang)
  • dementie (oa: ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie, Lewy Body dementie)
  • mantelzorg begeleiding
  • reumatische aandoeningen, artrose en/of gewrichtsklachten
  • de gevolgen van oncologische aandoeningen
  • veiligheid in de woning / valpreventie
  • adviseren (woning)aanpassingen / hulpmiddelen
  • energieverdeling binnen het dagelijks handelen
  • paramedische herstelzorg na COVID-19

 Verwijzing / vergoeding

Ergotherapie wordt voor 10 uur per jaar vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Soms is er extra vergoeding mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering.  Aanmelden kan met of zonder verwijzing van uw (huis)arts.

Noot

‘Het lijkt zo vanzelfsprekend om dingen te doen. Maar wanneer dit door een ziekte, beperking of aandoening niet goed meer lukt, denkt een ergotherapeut met u mee’.

10 tips voor omgaan met dementie

Ergotherapie bij dementie richt zich op betekenisvol handelen van de oudere en de mantelzorger. Vaak geven mantelzorgers aan dat de zorg en het begeleiden van een persoon met dementie veel energie kost en zorgen met zich meebrengt. Dit brengt onderlinge frustratie en irritatie met zich mee.
geheugen-kalender-ergotherapie

Ergotherapie en dementie

In dit blog geef ik uitleg wat ergotherapie is en waar een ergotherapeutische behandeling bij dementie zich op kan richten. Ook is er aan dit blog een handige infographic toegevoegd met een overzicht van deze informatie.